I kortet nedenfor kan du orientere dig om de gældende sejladsregler og se faciliteter langs med Gudenåen. 

HUSK: vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden logivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning), og disse fremgår ikke af nedenstående kort.

Klik her hvis der er problemer med at hente kortet

I "kortindhold" kan du vælge, hvilke regler og faciliteter du vil præsenteres for på kortet, alt efter om du sejler med et motordrevent fartøj, et ikke motordrevent fartøj eller er windsurfer. Farverne på vandoverfladerne angiver om sejlads er tilladt, og du kan se en forklaring på farver og symboler i "kortindhold". 

På strækningen nord for Silkeborg frem til efter Tange sø, er motorbådssejlads som udgangspunkt forbudt. Dette betyder ikke, at der ikke kan forekomme motorbådssejlads så strækningen, da bredejere kan have særlige rettigheder rent sejladsmæssigt– se bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 (find linket allernederst på siden). Tange Sø er privatejet, og motorsejlads på søen er kun tilladt, hvis man har medlemskab af en motorklub tilknyttet Tange Sø, eller man har tilladelse af Tangeværket (f.eks. i forbindelse med fiskekonkurrence). Hvis betingelserne for motorbådssejlads er opfyldte, skal fartøjet registres til motorbådssejlads andetsteds på denne hjemmeside.  

Gudenåkomiteen har udgivet en folder, som henvender sig til sejlende i kano, kajak og robåd på Gudenåen. Hent folderen her (PDF) eller i mere printvenligt format her. Gudenåkomitéen udgiver også materiale med information rettet til de motorbådssejlende i Gudenåsystemet – du kan finde den ved at klikke her.