For at sætte din kano eller kajak i Gudenåen, skal du benytte et isætningssted. 

Klik her for en liste over isætningssteder for kanoer,kajakker og andre lignende ikke motoriserede fartøjer.