Gudenåen et er populært sted at færdes i kano og kajak. Man kan enten leje et fartøj ved en godkendt udlejer – listen samt yderligere information herom finder du her – eller man kan medbringe sit eget fartøj.

Den invasive art vandremusling findes i store dele af Gudenåsystemet. For at undgå yderligere spredning af denne og andre arter, anbefales det at vaske sit fartøj både før og efter sejlads.

Turist i egen kano eller kajak:

Som turist kan man på strækningen fra Mossø og op til Gudenåens udløb gratis isætte sit eget fartøj i på de steder, som fremgår af denne liste over isætningssteder.

Starter man sin tur på Gudenåens sydlige strækning (fra Tørring til Mossø), gælder andre forhold. Her kræver sejlads med ikke-motordrevet fartøj på strækningen et adgangstegn. Man skaffer adgangstegnet ved at henvende sig til Tørring Teltplads på tlf. nr. 41 67 58 00 eller www.toerringteltplads.dk. Det koster 125 kr. for et adgangstegn, og det er gyldigt i 3 dage. Derudover koster det 25 kr. pr., hvis man vælger at isætte sit fartøj på Tørring Teltplads. Der sælges max. 50 adgangstegn om ugen.

Man kan være opmærksom på, at det koster penge at benytte de kommunale teltpladser i Hedensted, Horsens samt Skanderborg kommune.
 
På strækningen gælder desuden, at der kun må sejles hvis:

  • fartøjet ikke benytter motor
  • man sejler med strømmen
  • sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18.
  • gruppesejlads forgå med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder
  • der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker.

Klik her for at læse mere om sejladsregler (anno 2018) for sejlende i kano og kajak og lignende fartøjer.