Regler og lovgivning for kano og kajak

Det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden man sejler på Gudenåsystemet, både af hensyn til naturen og de andre brugere af åen. Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. På denne side finder du information om regler for sejlads og udlejning. 

Sejlads med fartøjer, der ikke kan føres med motor (kano/kajak/robåd): Nord for Mossø kan der sejles uden tilladelse i kano, kajak og robåd. Men på Gudenåen fra Tørring til Mossø gælder særlige regler, da åen er specielt sårbar på denne strækning. Her skal man have adgangstegn før man sejler, da der er begrænsede startmuligheder - max 50 fartøjer pr. uge. Hvis fartøjet lejes fra en godkendt udlejer, fås adgangstegnet som led i kontraktindgåelsen.

Benyttes egen kano eller kajak, skaffes adgangstegnet via www.toerringteltplads.dk. Det koster 125 kr. for et adgangstegn, og det er gyldigt i 5 dage. Det koster 25 kr. at isætte sit fartøj ved Tørring teltplads.

På strækningen gælder desuden, at der kun må sejles hvis:

  1. fartøjet ikke benytter motor
  2. man sejler med strømmen
  3. sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18.
  4. gruppesejlads forgå med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder
  5. der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker.

 

Klik her for at læse mere om sejladsregler 2018 for sejlende i kano og kajak og robåd.

 

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden logivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning).