Hvis du gerne vil være udlejer i Gudenåsystemet, skal du over på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads” for at finde det materiale, du skal udfylde.  Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017.

 

Ordningen ganske kort:

 

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet fra 2017 skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der isættes. En koncession koster 300 kr. årligt.

 

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende.

 

Der er ikke noget loft på hvor mange koncessioner, der kan ansøges om

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed dog loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Dette reguleres elektronisk.

Som udgangspunkt er der ikke loft over hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud skal overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

 

Mere information findes på Gudenåkomitéens hjemmeside.