I kortet nedenfor kan du orientere dig om de gældende sejladsregler og se faciliteter langs med Gudenåen. 

HUSK: vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden logivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning), og disse fremgår ikke af nedenstående kort.


Klik her hvis der er problemer med at hente kortet

Sådan bruger du kortet: I kortets nedeste ventre side står der "vælg: KANO eller MOTORBÅD". Når du klikker her, åbnes en boks. I boksen kan du vælge, hvilke regler og faciliteter, du vil præsenteres for på kortet, alt efter om du sejler med et motordrevent fartøj, et ikke-motordrevent fartøj (fx. kano) eller er windsurfer. Farverne på vandoverfladerne angiver om sejlads er tilladt.

Kortet viser hvad du beder det om. Hvis du ikke vælger noget i boksen, så viser kortet ikke noget og vandoverfladen fremstår mørkeblå. Hvis du fx. ønsker at vide 2 ting, nemlig hvor og hvor hurtigt, du må sejle med motorbåd, så skal du vælge 2 ting: "MOTORBÅD - sejladsregler" samt "hastighed". 

Det anbefales at benytte kortets zoomfunktion for at undersøge sejladsreglerne i det område, du vil sejle i - nogle lokale sejladsforbud vedrører eksempelvis små vandområder. OBS: sejlads med vandscooter og lign. er ikke tilladt i Gudenåsystemet jf. bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 (find linket allernederst på siden).

 

På strækningen nord for Silkeborg frem til efter Tange sø, er motorbådssejlads forbudt for offentligheden. Dette betyder ikke, at der ikke kan forekomme motorbådssejlads med max. 5 knob på strækningen, da bredejere kan have særlige rettigheder rent sejladsmæssigt– se bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 (find linket allernederst på siden). Tange Sø er privatejet, og motorsejlads med max. 5 knob på søen er kun tilladt, hvis man har medlemskab af en motorklub tilknyttet Tange Sø, eller man har tilladelse af Tangeværket (Gudenaacentralen) (f.eks. i forbindelse med fiskekonkurrence). Hvis betingelserne for motorbådssejlads er opfyldte, skal fartøjet registres til motorbådssejlads andetsteds på denne hjemmeside.  

Gudenåkomiteen har udgivet en folder, som henvender sig til sejlende i kano, kajak og robåd på Gudenåen. Hent folderen her (PDF) eller i mere printvenligt format (2017 version) her. Gudenåkomitéen udgiver også materiale med information rettet til de motorbådssejlende i Gudenåsystemet – du kan finde den ved at klikke her.