Godkendte fartøjsudlejere i Gudenåsystemet har koncessioner til udlejning af bl.a. kano og kajak. 

Det er ulovligt at leje et fartøj fra en udlejer, som ikke har koncession til udlejningssejlads.

Du kan på Gudenåkomitéens hjemmeside altid orientere dig om hvem der er godkendt til at leje fartøjer ud i Gudenåsystemet - besøg www.gudenaakomiteen.dk - du skal ind under fanebladet "udlejningssejlads"