Der findes mange steder, du kan sætte din kano eller kajak i Gudenåsystemet. 

Man må sætte kanoer og kajakker og lignende ikke-motoriserede fartøjer i samt gå i land på afmærkede isætningsteder og overnatningspladser, på private arealer med ejerens tilladelse, og hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser er gældende. 

Der kan således være mange flere muligheder for at tilgå vandet end de offentlige steder, som folderen ”Gudenåsystemet – kano, kajak og robåd” og listen over offentlige isætningssteder anviser; man skal selv undersøge dette nærmere (fx ved at kontakte den kommune hvor man vil isætte/optage fartøjet)

 

Ikke alle fartøjer egner sig til alle dele af Gudenåsystemet.

På å-strækningen mellem Tørring og Klostermølle er det, med mindre særskildt tilladelse er givet, udelukkende tilladt at isætte 2 og 3 personers kanoer, samt 1 og 2 personers kajakker. På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man dog også sejle med robåd. 

Ønsker man at anvende en tømmerflåde i Gudenåsystemet, skal man søge om tilladelse (bemærk: 4 ugers høringsperiode samt sagsbehandlingstid). Ansøgningen sendes til den kommune, hvor sejladsen skal foregå - kontakt evt. Gudenåkomitéens Sekretariat i tvivlstilfælde (makla@silkeborg.dk).