For at sætte din motorbåd i Gudenåen, skal du benytte et isætningssted. Der er forskel på hvor store fartøjer de enkelte steder kan håndtere, ligesom der kan forekomme betaling for anvendelsen af isætningsstedet.

Klik her for en liste over isætningssteder for motorbåde i Gudenåsystemet.

De offentligt tilgængelige steder er også indtegnet på motorbådsfolderen - den finder du allernedest på denne hjemmeside (i det mørkegrå felt).