Du er velkommen til at sejle i Gudenåsystemet, uanset hvor du bor (naturligvis kun de steder, hvor motorbådssejlads er tilladt - se kort over hastighedsgrænser for information om hvor motorbådssejlads er tilladt). 

Gæster er velkomne

Er du gæst på Gudenåsystemet, uden fast liggeplads eller bopæl/sommerhus i en Gudenåkommune, kan du ikke få et permanent bådnummer, men skal i stedet have et gæstenummer.

Det koster 75 kr. at få et gæstenummer, som er gældende i 14 dage.

Som gæster betragtes dermed:

  1. Både der ikke kan få tildelt et fast nummer, men alligevel ønsker at sejle på Gudenåsystemet,
  2. Både ejet af personer med bopæl udenfor Gudenåkommunerne, og uden fast liggeplads i Gudenåsystemet,
  3. Både der besøger Gudenåsystemet i en kortere periode,
  4. Både tilhørende personer med fast bopæl udenfor Danmark

Det er muligt at købe flere gæstenumre efter hinanden.

Du skal udfylde skemaet "Ansøgning om gæstenr."

Hvis du har brug for yderligere hjælp til køb af gæstenummer, kan du henvende dig til en af Gudenåkommunerne (se rubrikken "Kontakt din kommune" nederst på denne hjemmeside), eller henvende dig hos et af servicesteder på denne liste.