Gudenåkomitéen

Det er Gudenåkomitéen, der står bag hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk.

Gudenåkomitéen er et tværkommunalt samarbejde omkring Danmarks eneste flod – Gudenåen. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune langs Gudenåen, og komitéens fokus er beskyttelse og benyttelse af Gudenåen. Du kan læse mere om Gudenåkomitéen og Gudenåkomitéens arbejde på www.gudenaakomiteen.dk.

Store del af Gudenåen og en række søer i hovedløbet er tilgængelige for sejlads og er flittigt benyttet til sejl- og motordrevne både, joller, kanoer og kajakker. Hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk er en samlet indgang for folk, der ønsker at sejle på Gudenåen.

Hjemmesiden rummer bl.a. Gudenåens bådregister, hvori alle både der kan føres med motor skal registreres samt betale et gebyr, informationer til sejlende med kano/kajak, regler, kort og foldere mm. Det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden man sejler på Gudenåsystemet, idet overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf.

Hjemmesiden er ikke en turisthjemmeside for Gudenålandet – her henvises til www.oplevgudenaa.dk