Hvorvidt dit ikke-motoriserede fartøj skal registreres som hjemmehørende eller ej, afhænger af hvor du bor og skal sejle henne.

 

På strækningen fra Tørring til Klostermølle kan borgere, bosiddende vest for motorvej E45 i Horsens eller Hedensted Kommuner eller med ejendom ned til Gudenåen fra Tørring til Klostermølle, hos kommunen få registreret deres ikke-motoriserede fartøj som hjemmehørende på denne strækning. Hvis fartøjet har flere ejere, kan de ejere, som er bosiddende i Horsens Kommune eller i Hedensted Kommune vest for motorvej E45 blive registreret som medejere af fartøjet. Se § 8 i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers den fulde ordlyd for, hvem der kan få en hjemmehørende registrering til sit ikke-motoriserede fartøj

Opfyldes betingelserne, udstedes et adgangstegn i form af et mærkat (et grønt ”hjemmehørende-mærke”), der skal sættes synligt på fartøjet. Med dette må ejeren og dennes husstand sejle her uden yderligere registrering.

Børn, der er flyttet hjemmefra, er ikke længere en del af forældrenes husstand. Sejler fraflyttede børn i fartøjet, skal der være et medlem af husstanden med i fartøjet – ellers skal der købes et gæstenummer (se andetsteds på denne hjemmeside), som påsættes fartøjet til den specifikke sejlads.

 

På strækningen fra Klostermølle til Randers er INGEN krav om registrering af hjemmehørende ikke-motoriserede fartøjer som kanoer/kajakker – det betyder, at man uden kommunal registrering af sit ikke-motoriserede-fartøj kan sejle på denne strækning (tømmerflåder og lignende fartøjer er dog undtaget da de kræver kommunal tilladelse – se information her), ligesom man heller ikke skal købe et gæstenummer til sejladsen på denne strækning.