Ikke alle behøver at købe et gæstenummer for at sejle på strækningen Tørring til Klostermølle - læs herunder, om du behøver et og hvor du kan få fat på det. 

 

På strækningen fra Tørring til Klostermølle (dvs. Gudenåen frem til Mossø) skal sejladsen registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørendesejlads eller gæstesejlads  - og gæstesejlads kræver et adgangstegn i form af et gæstenummer:

 

Hvem skal ikke købe et adgangstegn/gæstenummer:

Hvis fartøjet, der skal sejle på strækningen Tørring-Klostermølle lejes fra en godkendt udlejer, fås adgangstegnet som led i kontraktindgåelsen og du skal ikke foretage dig yderligere.

Hvis dit fartøj er registret som hjemmehørende på denne strækning og du må føre fartøjet ifølge denne ordning, så skal du heller ikke købe et gæstenummer, da fartøjet allerede er kommunalt registreret og har et hjemmehørende-mærke på. Læs mere om hjemmehørendeordningen andetsteds på denne hjemmeside.

 

Hvem skal købe et adgangstegn/gæstenummer:

Vil du sejle på strækningen Tørring-Klostermølle med dit eget eller lånte ikke-motoriserede fartøj (kano, kajak eller SUP) og du ikke hører under hjemmehørendeordningen, så skal du købe et adgangstegn (gæstenummer).

  

Det koster 75 kr. for et adgangstegn/gæstenummer og det er gyldigt i 5 dage. Der sælges max 50 gæstenumre pr. uge, og du skal benytte 1 stk. pr fartøj.

Gæstenummeret skal påsættes fartøjet inden sejladsen påbegyndes.

KØB GÆSTENUMMER VIA DETTE LINK (gaeste.sejladspaagudenaaen.dk)

 

Vær opmærksom på, at det koster 50 kr. at isætte sit fartøj ved Tørring Camping.

 

På strækningen fra Tørring-Klostermølle gælder desuden, at der kun må sejles hvis:

  1. fartøjet ikke benytter motor – heller ikke elmotor
  2. man sejler med strømmen (Vestbirksøerne undtaget)
  3. sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18.
  4. gruppesejlads forgår med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder
  5. der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker, eller SUPS som sidestilles med disse fartøjstyper.
  6. På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man udover nævnte fartøjstyper dog også sejle med robåd.

 

Klik her for at læse mere om sejladsregler 2018 for sejlende i kano og kajak og robåd, og find oplysninger om landgang, fartøjsisætning, båltænding mm. i afsnittet om hvilke regler, der gælder for ikke-motoriseret sejlads i Gudenåsystemet via dette link

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden lovgivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning). 

 

 

Skal jeg ikke have et gæstenummer, hvis jeg vil sejle andre steder i Gudenåsystemet med et ikke-motoriseret fartøj?

Nej - nord for Mossø kan der hvor sejlads er tilladt sejles uden tilladelse eller gæstenummer i kano, kajak og robåd og lignende ikke-motoriserede fartøjer  Vær dog opmærksom på, at tømmerflåder og lign. fartøjer altid kræver altid kommunal tilladelse og dette gælder uanset om fartøjet har motor eller ej - læs mere herom andetsteds på hjemmesiden.