Sejlads med tømmerflåder og lignende fartøjer er ikke tilladt på alle strækninger i Gudenåsystemet - og sejladsen vil altid kræve en kommunal godkendelse.

Bekendtgørelse nr 146 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers fastligger i § 4. Stk. 3 følgende: Sejlads med tømmerflåder og andre lignende fartøjer må kun finde sted med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

Dvs., hvis du vil sejle med en tømmerflåde (uanset om der er motor/elmotor på eller ej), skal du have en kommunal tilladelse. Kontakt teknik og miljøafdelingen i den kommune, hvor du gerne vil have, at sejladsen skal starte og hør hvordan du ansøger. Påberegn sagsbehandlingstid samt en 4 ugers høringsperiode.

Andre fartøjer end tømmerflåder end tømmerflåder kan også kræve en særlig tilladelse – læs mere via dette link