Kanosejlads er meget populært på Gudenåen, og det er muligt at sejle helt fra Tørring til udløbet i Randers. Kanosejlads foregår både med private kanoer og med udlejningskanoer.

Der er tidligere konstateret tilfælde af ulovlig udlejning af fartøjer på Gudenåen, hvor der har været udlejet fartøjer fra organisationer, som ikke har tilladelse til udlejning på Gudenåen. Den ulovlige udlejning skyldes ofte, at organisationerne ikke har kendskab til reglerne på områder.

I den forbindelse er der lavet et orienteringsbrev, der fortæller lidt om reglerne for fartøjsudlejning i Gudenåsystemet – klik her for at læse brevet.

For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet fra 2017 skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner. Læs mere om ordningen på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads”.

Oplever du ulovlig udlejning, kontakt den kommune, hvori den igangværende aktivitet finder sted. Har man dokumentation for ulovlig udlejning, kan denne sendes sammen med en udførlig beskrivelse til kommunerne