Hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk er en samlet indgang for folk, der ønsker at sejle i Gudenåsystemet og vil sætte sig ind i reglerne for sejlads.

Siden, du er på nu, giver dig via menuen et overblik over informationer og regler vedrørende din ikke-motoriserede sejlads.

 

Det er en god idé at sætte sig ind i reglerne. Uanset om du sejler med eller uden motor er det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden du sejler på Gudenåsystemet, da overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf.

Du kan læse reglerne for ikke-motoriseret sejlads i sin helhed i hhv. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers og regulativer for Gudenåen på Gudenåkomitéens hjemmeside (regulativer er beskrivelser af lokale regler og er gældende lov. Regulativerne for Gudenåen beskriver en række forhold, f.eks. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbets form og evne til at føre vand).

Teksten du finder på denne hjemmeside giver et sammendrag af hvilke regler der gælder, men den fulde ordlyd skal findes i de nævnte skrivelser herover.

 

Vær opmærksom på, at

der kan eksistere lokale regler eller anden lovgivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning).

andre regler træder i kraft, hvis du vælger at sætte en motor eller elmotor på dit fartøj. Sejladsen underlægges reglerne for motoriseret sejlads, og du skal inden sejladsens start registrere dit fartøj som et motoriseret fartøj – se www.sejladspaagudenaaen.dk/motorbaade/ samt folderen ”Gudenåsystemet med motor

tømmerflåder og andre lignende fartøjer (både med og uden motor) altid kræver en kommunal tilladelse. Kontakt teknik og miljøafdelingen i den kommune, hvor du gerne vil have, at sejladsen skal starte og hør hvordan du ansøger. Påberegn sagsbehandlingstid samt en 4 ugers høringsperiode. Andre fartøjer end tømmerflåder end tømmerflåder kan også kræve en sådan særlig tilladelse – læs mere andetsteds på denne hjemmeside.

 

Ønkser du turistinformation om Gudenålandet, henvises til den gode web-app www.oplevgudenaa.dk samt de enkelte Gudenåkommuners turistorganisationer). 

 

Velkommen til - vi ønsker alle en god tur i Gudenåsystemet!