Saunabåde i Gudenåsystemet kræver tilladelse fra kommunen 

Ifølge § 4,3 i bekendtgørelsen for ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåen, skal der ansøges om tilladelse til alle sejladser med tømmerflåder og andre lignende fartøjer. 

Klik her for at se Bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers på retsinformation.dk.

”Andre fartøjer” er fx saunabåde, flydende terrasser, visse pontonbåde og tømmerflåder. 


Hvad betyder det?

Det betyder, at du kan ikke lovligt isætte en saunabåd i Gudenåsystemet uden at kommunen har givet dig tilladelse til det.

Hvis du bliver truffet på vandet på en saunabåd, som man ikke har lov til at søsætte, er bødestraffen 1.000 kr. 


Hvordan får jeg en tilladelse? 

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at søge om at søsætte en saunabåd, så kontakt den kommune, du ønsker fartøjet skal ligge i. Du finder kontaktinformation til Gudenåkommunerne allernedest på denne hjemmeside.

Kommunen vurderer din skriftlige ansøgning ud fra Gudenåkommunernes fælles forskrift vedr. ”andre fartøjer”.  

Klik på dette link for at læse Gudenåkommunernes fælles forskrift vedr. ”andre fartøjer” 

 

Andet jeg skal vide ift. fartøjet?

Skal dit fartøj føres ved motor (også el-motor), skal du huske at erhverve dig en bådregistrering og påsætte registreringsnummeret inden søsætning.

Klik her for at til siden "Motorbåde".