Når der sejles på Gudenåen skal gældende lovgivning overholdes

Du er altid selv ansvarlig for at sætte dig ind i den lovgivning, der gælder for din fartøjstype, din sejlads og din færdsel. Herunder finder du information om den lovgivning, der gælder for sejlads i Gudenåsystemet.

 

Bekendtgørelse om søvejsregler finder du på retsinformation.dk

Denne bekendtgørelse er også kendt om de internationale søvejsregler. Reglerne gælder alle sejlende, uanset fartøjstype.

 

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers finder du på retsinformation.dk

Sejladsen på Gudenåen er reguleret af Miljøministeriets "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers".

Bekendtgørelsen beskriver hovedparten af de regler, der er fastsat for ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen, bl.a. hvor der må sejles, hvad der må sejles med.

 

Samling af regulativer for Gudenåen finder du på Gudenåkomitéens hjemmeside

Regulativer er beskrivelser af lokale regler og er gældende lov. Regulativerne for Gudenåen beskriver en række forhold (f.eks. bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse, vandløbets form og evne til at føre vand).

De fleste angivelse af hastighedsgrænser for sejlads i Gudenåsystemet findes i regulativerne, ligesom frihøjde under broer angives her.

 

Da sejladsreglerne specifik for Gudenåsystemet findes både i regulativer og bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers, er der lavet en lettere tilgængelig sammenskrivning af de vigtigste regler herfra:

 

Link til sejladsregler for motorfartøjer

Link til sejladsregler for kano mm.

Du finder samme sammenskrivning angivet på et digitalt kort og foldermateriale ved at klikke på dette link til sidens kortmateriale

 

 

Din færdsel i Gudenåsystemet er underlagt anden lovgivning end sejladsregler.

Det kan f.eks. være fiskerilovgivningen, miljølovgivningen (udledning af spildevand fra både) og ordensbekendtgørelsen (bl.a. støj).

Du er selv ansvarlig for at sætte dig ind i reglerne.

Miljølovgivningen kan du finde på retsinformation.dk

Ordensbekendtgørelsen kan du ligeledes finde på retsinformation.dk