Alle fartøjer skal være registrerede

På strækningen fra Tørring til Klostermølle (dvs. Gudenåen frem til Mossø) skal sejladsen registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørendesejlads eller gæstesejlads - og gæstesejlads kræver et adgangstegn i form af et gæstenummer/gæstemærke. 

 

Klik her for at læse mere om hjemmehørendeordningen på strækningen fra Tørring til Klostermølle

Klik her for at læse mere om gæstesejlads på strækningen fra Tørring til Klostermølle

Klik her for at læse om sejlads i et udlejningsfartøj

 

På strækningen Tørring-Klostermølle gælder desuden, at der kun må sejles hvis:

Fartøjet ikke benytter motor (heller ikke elmotor) eller sejl

Man sejler med strømmen (Vestbirksøerne undtaget).

Sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18.

Gruppesejlads forgår med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder

Der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker, eller SUPS som sidestilles med disse fartøjstyper.

På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man udover nævnte fartøjstyper dog også sejle med robåd.