Sejlads med tømmerflåde i Gudenåsystemet kræver tilladelse fra kommunen

Tømmerflåder og andre lignende fartøjer (der tilsammen betegnes som ”andre fartøjer”) kræver tilladelse fra kommunen. Det fremgår af § 4, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen (herefter sejladsbekendtgørelsen).

Klik her for at se Bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Rander på retsinformation.dk.

Hvis fartøjet har en fast liggeplads, kan der desuden kræves dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Hvad betyder det?

Det betyder, at du ikke lovligt kan isætte en tømmerflåde i Gudenåsystemet uden at kommunen har givet dig tilladelse til det.

Hvis du bliver truffet på vandet på en tømmerflåde, som du ikke har lov til at anvende, er bødestraffen 1.000 kr. 

 
Hvordan får jeg en tilladelse? 

Hvis du har spørgsmål til tømmerflådesejlads, eller ønsker du at søge om sejlads med tømmerflåde, så kontakt den kommune, du ønsker at sejle i.

Eksempel: Du vil sejle med en tømmerflåde med motor fra Bjerringbro til Randers. Først skal du i dialog med Viborg kommune, da din sejlads starter her.

Du skal lave en skriftlig ansøgning hvor du oplyser hvem, der skal sejle samt hvor og hvornår sejladsen finder sted (start og stopsted skal angives).
Der skal også være information om fartøjets størrelse, hvad det er bygget af og om du sejler med eller uden motor. 

Der er ikke noget skema, du skal udfylde til din ansøgning. Det er tilstrækkeligt at sende en mail med de nævnte informationer til kommunen. Du finder kontaktinformation til alle Gudenåkommunerne allernedest på hjemmesiden.

OBS: Hvis du sejler med motor, skal du også have en motorbådsregistrering - klik her for at komme til siden om motorbådsregistrering

 

Tager det lang tid? 

Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.

Hvor lang tid der går før du kan komme på vandet kommer bl.a. an på hvad du vil sejle i og hvor du vil sejle.

Kommunen skal vurdere, om sejladsen falder ind under anmeldeordningen, eller om der skal træffes en afgørelse.

Kommunen vurderer din henvendelse ud fra Gudenåkommunernes fælles forskrift vedr. ”andre fartøjer”. Klik på dette link for at læse Gudenåkommunernes fælles forskrift vedr. ”andre fartøjer” i sin helhed og få en idé om din aktivitet falder ind under anmeldeordningen eller ej. Det har nemlig betydning for i hvor god tid du skal have ansøgt kommunen:

  • Hvis aktiviteten hører under anmeldeordningen, skal du have søgt senest 10 dage før sejladsens start.

  • Skal der træffes en afgørelse. skal du have søgt ca. 6-8 uger før du gerne vil på vandet, fordi der udover alm. sagsbehandlingstid også er en klagefrist på 4 uger over afgørelsen.