Foldermateriale og digitalt kort

På denne side finder du information om sejladsregler. Du kan downloade traditionelle foldere. Du kan også se sejladsreglerne på et digitalt kort.

Folderne er ikke webtilgængelige. Informationen om sejladsregler findes webtilgængeligt i det digitale kort herunder.Foldermateriale

 

Fartøjer uden motor

Gudenåkomitéen har udgivet en folder, som henvender sig til sejlende i kano, kajak og robåd på Gudenåen. Reglerne gælder alle fartøjer uden motor, dvs også sejlads på SUPs.

Du kan hente folderen "Gudenåsystemet med kano, kajak og robåd" via dette link

 

Motoriserede fartøjer 

Gudenåkomitéen udgiver også materiale med information rettet til de motorbådssejlende i Gudenåsystemet. Regler gælder også el-motorsejlads.

Hent folderen "Gudenåsystemet med motor" via dette link

 

 Sejlads for sejl/tømmerflådesejlads

Der findes ikke foldermateriale målrettet sejlads for sejl eller sejlads med tømmerflåde. Læs i stedet reglerne under afsnittet "andre fartøjer".

Klik her for at komme til siden "Andre fartøjer"

 

Digitalt kort

I kortet nedenfor kan du orientere dig om de gældende sejladsregler og se faciliteter langs med Gudenåen.

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden logivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning), og disse fremgår ikke af nedenstående kort.


Sådan bruger du kortet:
I kortets nedeste ventre side står der "vælg: KANO eller MOTORBÅD".
Når du klikker her, åbnes en boks. I boksen kan du vælge, hvilke regler og faciliteter, du vil præsenteres for på kortet, alt efter om du sejler med et motordrevent fartøj, et ikke-motordrevent fartøj (fx. kano) eller er windsurfer.
Farverne på vandoverfladerne angiver om sejlads er tilladt.

Kortet viser hvad du beder det om. Hvis du ikke vælger noget i boksen, så viser kortet ikke noget, og vandoverfladen fremstår mørkeblå.
Hvis du fx. ønsker at vide 2 ting, nemlig hvor og hvor hurtigt, du må sejle med motorbåd, så skal du vælge 2 ting: "MOTORBÅD - sejladsregler" samt "hastighed".

Det anbefales at benytte kortets zoomfunktion for at undersøge sejladsreglerne i det område, du vil sejle i - nogle lokale sejladsforbud vedrører eksempelvis små vandområder.
Nogle steder i Gudenåsystemet er motoriseret sejlads eksempelvis forbeholdt bredejere - som bredejer forstås personer, der har egen, privat matrikel ned til Gudenåen

OBS: sejlads med vandscooter og lign. er ikke tilladt i Gudenåsystemet jf. bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016. Du finder link til bekendtgørelsen allernederst på siden.