Skal min kano/kajak registres som hjemmehørende?

På Gudenåens sydligste del (fra Tørring til Klostemølle) findes en hjemmehørende ordning, hvor du få registreret dit ikke-motoriserede fartøj, hvis du opfylder visse betingelser - læs mere her om du opfylder betingelserne. 

I resten af Gudenåsystemet behøver du ikke registrere dit ikke-motoriserede fartøj som hjemmehørende.

Hvis dit ikke motoriserede fartøj er en tømmerflåde, saunabåd eller lignende, gælder der andre regler. Læs via dette link mere om reglerne for sådanne fartøjer.


Gæstemærkeordning for ikke-motoriserede fartøjer

Gæstemærkeordningen gælder kun på Gudenåens sydligste del fra Tørring til Klostermølle. I resten af Gudenåsystemet skal man ikke have et gæstemærke for at måtte sejle i sit ikke-motoriserede fartøj.

Du skal købe et gæstenummer/gæstemærke, hvis du vil sejle på strækningen Tørring-Klostermølle med dit eget eller lånte ikke-motoriserede fartøj (kano, kajak eller SUP), og du ikke hører under hjemmehørendeordningen. 

Prisen for et gæstemærke/gæstenummer til en sejlads, der starter på strækningen Tørring til Klostermølle er 75 kr. pr. gæstenummer og det er gyldigt i 5 dage. Der sælges max 50 gæstenumre pr. uge, og du skal benytte 1 stk. pr fartøj. Sejlads på denne del af Gudenåen er kun tilladt i perioden 16. juni til 31. december i tidsrummet 08.00 - 18.00. 

Du kan via dette link læse mere om gæstemærkeordningen for ikke-motoriserede fartøjer på strækningen fra Tørring til Klostermølle. 


 

Hvor kan jeg finde en kanoudlejer?

Godkendte fartøjsudlejere i Gudenåsystemet har koncessioner til udlejning af bl.a. kano og kajak. Det er let at genkende et godkendt udlejningsfartøj. Det vil føre udlejerens logo og navn samt have et udlejernummer. 

Du kan på Gudenåkomitéens hjemmeside altid orientere dig om hvem der er godkendt til at leje fartøjer ud i Gudenåsystemet - besøg www.gudenaakomiteen.dk - du skal ind under fanebladet "udlejningssejlads".

Link til information om udlejningssejlads

Det er ulovligt at leje et fartøj fra en udlejer, som ikke har koncession til udlejningssejlads.

 

Vær venligst opmærksom på, at denne hjemmeside ikke er en turisthjemmeside. Alle spørgsmål om selve sejladsen i det lejede fartøj stilles direkte til udlejerne eller til turistinformationer. Derudover findes hjemmesiden oplevgudenaa.dk