Der findes godkendte udlejere langs hele Gudenåen

Udlejningssejlads er meget populært på Gudenåen. For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet skal man være kommunalt godkendt som udlejer. Derudover skal man have koncessioner. Læs mere om ordningen på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads”.

Det er med andre ord kun lovligt at sejle i udlejningsfartøjer fra en udlejer med koncession hertil.

Du kan på denne liste, på Gudenåkomitéens hjemmeside, se alle godkendte udlejere i Gudenåsystemet. Herfra kan du også komme videre til de enkelte udlejeres hjemmesider.

Vær venligst opmærksom på, at denne hjemmeside ikke er en turisthjemmeside, så spørgsmål om selve udlejningssejladsen stilles direkte til udlejerne eller til turistinformationer. Derudover findes hjemmesiden oplevgudenaa.dk som er en side for turister som gerne vil opleve naturen omkring Gudenåen.

 

Det er let at genkende et godkendt udlejningsfartøj

Du kan se på et fartøj, om der er godkendt til udlejning. Det vil føre udlejerens logo og navn samt have et udlejernummer.

Hvis dit lejede fartøj ikke lever op til dette, kan der være tale om ulovlig udlejningsvirksomhed. Der er tidligere konstateret tilfælde af ulovlig udlejning af fartøjer på Gudenåen, hvor der har været udlejet fartøjer fra organisationer, som ikke har tilladelse til udlejning på Gudenåen. 

Den ulovlige udlejning skyldes som regel, at organisationerne ikke har kendskab til reglerne på områder. I den forbindelse er der lavet et orienteringsbrev, der fortæller lidt om reglerne for fartøjsudlejning i Gudenåsystemet.
Klik her for at læse orienteringsbrevet ift. ulovlig udlejning (PDF)

Denne PDF er ikke tilgængelig i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumentets indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

Oplever du ulovlig udlejning, bedes du kontakte den kommune, hvori den igangværende aktivitet finder sted.

Har du dokumentation for ulovlig udlejning, kan du sende det sammen med en udførlig beskrivelse til kommunerne. Kontaktinformationer finder du i bunden af denne hjemmeside.