Du er selv ansvarlig for at sætte dig ind i regler og love, der gælder for din færdsel i Gudenåsystemet


Via denne hjemmeside kan du finde regler og love målrettet sejlads; sæt dig ind i hvad der gælder for netop din fartøjstype og din sejlads.

Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden lovgivning, der regulerer, hvad man må på Gudenåen (f.eks. fiskerilovgivning og ordensbekendtgørelsen).

Det er ifølge Miljøbeskyttelsesloven strafbart at tilføre forurenende stoffer til vandet fx via toilet med direkte udledning.

Miljøbeskyttelsesloven  - §27 og §110, kan du finde på retsinformation.dk

Find offentlige toiletter via hjemmesiden oplevgudenaa.dk (under ”Nyttig information”).