Information om motoriseret sejlads på strækningen nord for Silkeborg frem til efter Tange sø

På denne del af Gudenåen motorbådssejlads forbudt for offentligheden.

Dette betyder ikke, at der ikke kan forekomme motorbådssejlads med max. 5 knob på strækningen, da bredejere kan have særlige rettigheder rent sejladsmæssigt – se bekendtgørelse nr. 148 af 24/02/2016 (find linket allernederst på siden).

Tange Sø er privatejet, og motorsejlads med max. 5 knob på søen er kun tilladt, hvis man har medlemskab af en motorklub tilknyttet Tange Sø, eller man har tilladelse af Tangeværket (Gudenaacentralen) (f.eks. i forbindelse med fiskekonkurrence). Hvis betingelserne for motorbådssejlads er opfyldte, skal fartøjet registres til motorbådssejlads andetsteds på denne hjemmeside.