På Gudenåens sydligste del kan man få registreret sit ikke-motoriserede fartøj som hjemmehørende, hvis man opfylder visse betingelser.

Det fremgår af Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers som du finder på retsinformation.dk, at:

§ 8. Kommunalbestyrelserne i Hedensted og Horsens kommuner fører på strækningen Tørring til Klostermølle en særskilt registreringsordning for hjemmehørende fartøjer uden motor.
§ 8, stk. 2. Anmodning om registrering efter § 8, stk. 1, sker til den af de to kommuner, hvor ejeren af fartøjet er bredejer eller har bopæl, jf. nr. 1, 2 og 4, eller hvor ejeren tidligere har fået registreret sit fartøj, jf. nr. 3.

 

Et fartøj uden motor er hjemmehørende, hvis:

1) fartøjet tilhører en bredejer,

2) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i Hedensted og Horsens kommuner vest for motorvej E45,

3) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i de dele af Vejle eller Skanderborg kommuner, som før 2007 var omfattet af henholdsvis Tørring-Uldum og Brædstrup kommuner, og hvor der tidligere har kunnet ske registrering i Hedensted eller Horsens kommuner som hjemmehørende fartøjsejer, og personen har udnyttet denne mulighed, eller

4) fartøjet tilhører en person, der har bopæl i områder af Horsens Kommune øst for motorvej E45, hvor der tidligere har kunnet ske registrering som hjemmehørende fartøjsejer, og personen har udnyttet denne mulighed.

 

Sådan gør du:

Skal du som bosiddende vest for motorvej E45 i Horsens eller Hedensted kommune have registreret din kano/kajak som hjemmehørende, skal du kontakte kommunen.

Horsens Kommune: 
kontakt Bo Riis på tlf: 76 29 25 46 eller mailadressen naturogmiljoe@horsens.dk

Hedensted Kommune: 
kontakt Lars Møller på tlf: 79 75 56 91 eller mailadressen vandognatur@hedensted.dk

 

Hjemmhørendeordningen for ikke-motoriserede fartøjer gælder kun strækningen fra Tørring til Klostermølle