For at sætte din motorbåd i Gudenåen, skal du benytte et isætningssted

Der er forskel på, hvor store fartøjer de enkelte steder kan håndtere, ligesom der kan forekomme betaling for anvendelsen af isætningsstedet.

Herunder ser du en liste over offentligt tilgængelige isætningssteder for motorbåde i Gudenåsystemet. De offentligt tilgængelige steder er også indtegnet på motorbådsfolderen - den finder du allernederst på denne hjemmeside (i det mørkegrå felt). Du kan også finde dem på det digitale sejladskort.

I tillæg til stederne vist på listen herunder, findes der isætningssteder ved private aktører f.eks. campingpladser og motorbådsklubber. Kontakt den enkelte aktør for vilkår for brug.

I Silkeborg kommune findes der særlige kommunale gæstepladser. Find via dette link information om Silkeborg Kommunes gæstepladser inkl. pris for benyttelse.


Liste over offentligt tilgængelige isætningssteder til motoriserede fartøjer i GudenåSystemet (Revideret 2019)


Skanderborg Kommune

Vestermølle. Oddervej 80, 8660 Skanderborg. Kan kun anvendes til joller og mindre motorbåde. Det offentlige sted er gratis at anvende for medlemmer af Vestermølle-foreningerne, mens gæster skal betale 50 kr. Lig venligst aftalte penge i postkassen ved søbredden.

Skanderborg Sejl og Motorklub. Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Isætningsstedet er forsynet med en bom. Kontakt derfor klubben inden ankomst. Klubben kan oplyse om isætningsstedets indretning og vilkår for anvendelsen.

Søtoftens Bådelaug. 8660 Skanderborg. Offentligt tilgængelig og gratis. Kun mindre både og både med max. hastighed på 10 knob.

Mossøbrå. 8660 Skanderborg, ca. 56°02'09.0"N 9°50'31.0"E. Ejes af Naturstyrelsen. Gratis. Stejl rampe på grus. Kun egnet for isætning af både med ringe dybgang og kun for både med max. hastighed 10 knob.

Ry Marina. Siimtoften 13, 8689 Ry. Tel. +45 21 24 29 90, mail: havnekontor@rymarina.dk . 150kr.  for 2 åbninger af bom + 50 kr. depositum for nøglekort. Depositum kan refunderes ved at aflevere det brugte kort i automaten. www.rymarina.dk

Holmens Camping. Klostervej 148, 8680 Ry. Tel. +45 86 89 17 62. Det koster 50 kr. at benytte dette isætningssted. Aftalte penge kan afleveres i receptionens brevsprække eller postkasse. Isætningsstedet kan håndtere både op til 20 fod. Det er muligt at køre helt ned til stenrampen, men bilen skal efterfølgende parkeres på campingpladsens parkeringsplads. Ring gerne til campingpladsen for at høre nærmere. Man kan købe en gæsteregistrering til motoriserede fartøjer ved Holmens Camping. Der er et ekspeditionsgebyr på 30 kr. ved køb heraf.

Knudhule. Randersvej 88, 8680 Ry. Tel. +45 86 89 14 07. Gratis. Kun egnet for isætning af både, der kan bæres i (dvs. meget små både)


Silkeborg Kommune

Ludvigslyst. Julsøvej, 8600 Silkeborg. Gratis. Adgang kun mulig for mindre både. Sandrampe som der kan køres direkte til. Parkeringsmuligheder er meget begrænsede, og der er ingen toiletter.

Indelukket. Åhave Allé 9C, Silkeborg. Det koster 100 kr. at isætte båden og 100 kr. at optage. Et 10-turskort koster 750 kr. Betonrampe, som der kan køres direkte til. Gode toilet- og parkeringsforhold.

Søsportens hus. Sølystvej 111 8600 Silkeborg. Gratis at benytte. Grus rampe. Kun isætning af mindre både. Ingen parkering i og ved slæbestedet. Der parkeres på Sølystvej.

 

Favrskov Kommune

Dannebrogpladsen. Tegværksvej 1, 8860 Ulstrup. Gratis. Anvendelsen finder sted på eget ansvar. Stedet egner sig til joller og mindre både. Det er muligt at køre helt ned til isætningsstedet.


Viborg Kommune

Bjerringbro. Gudenåvej 4, 8850 Bjerringbro. Gratis. Adgang kun mulig for mindre både. Sandrampe som der kan køres direkte til. Parkeringsmuligheder er meget begrænsede.


Randers Kommune

Langå Bådelaug. Skovalle 16, 8870 Langå (fortsæt af vejen forbi campingpladsen). Offentligheden kan få gratis adgang til at benytte klubbens isætningssted. For at få åbnet bommen, kontakt inden ankomst et medlem af klubbens bestyrelse via dette link: http://www.langaabaadelaug.dk/news.htm. Alternativt er kontaktinformationer angivet på informationstavlen ved klubhuset. Betonrampe, der kan køres direkte til. Adgang for både > 20 fod. Gode parkerings og toiletforhold.

Stevnstrup. Engvej, Stevnstrup, 8870 Langå. Gratis. Adgang kun mulig for mindre både. Betonrampe, som der kan køres direkte til. Der er parkerings- og toiletmuligheder.

Fladbro. Randersvej 94, 8870 Langå (v. Fladbro Kro). Offentligt tilgængelig og gratis. Adgang kun mulig for mindre både. Jordrampe, som der kan køres direkte til. Der er parkeringsmuligheder. Der er 700 m til toilet.

Bådevænget. Bådevænget 10 A, 8930 Randers NØ. Gratis. Adgang kun mulig for mindre både. Betonrampe, som der kan køres direkte til. Der er parkeringsmuligheder, men ingen toiletmuligheder.