Gudenåkomitéen står bag hjemmesiden www.sejladspaagudenaaen.dk

Gudenåkomitéen er et friviligt, tværkommunalt samarbejde omkring Danmarks eneste flod – Gudenåen.

Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune langs Gudenåen. Du kan læse mere om Gudenåkomitéen og Gudenåkomitéens arbejde på deres egen hjemmeside - klik her for at komme til Gudenåkomitéens hjemmeside (www.gudenaakomiteen.dk)

Komitéens fokus er beskyttelse og benyttelse af Gudenåen. Sejlads er en af de måder, Gudenåen bruges på. Derfor står Gudenåkomitéen bag denne fælleskommunale hjemmeside om sejlads på Gudenåen.

 

Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside

Store del af Gudenåen og en række søer i hovedløbet er tilgængelige for sejlads og er flittigt benyttet til sejl- og motordrevne både, joller, kanoer og kajakker. Hjemmesiden sejladspaagudenaaen.dk er en samlet indgang for folk, der ønsker at sejle på Gudenåen og vil sætte sig ind i regler for sejlads.

Hjemmesiden rummer bl.a. Gudenåens motorbådregister, hvori alle både der kan føres med motor skal registreres samt betale et gebyr, informationer til sejlende med kano/kajak, regler, kort og foldere mm.

Det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden man sejler på Gudenåsystemet, idet overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf.

Hjemmesiden er ikke en turisthjemmeside for Gudenålandet – turister henvises til oplevgudenaaen.dk