Vores hjemmeside skal være for alle. Derfor gør vi os umage for at sikre, at den er digitalt tilgængelig.

Folketinget har vedtaget lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, der skal gøre disse mere tilgængelige for brugere, herunder navnlig for personer med handicap.

Det betyder, at denne hjemmeside skal være for alle, der gerne vil orientere sig om rergler for sejlads på. Også hvis man har en synsnedsættelse, er ordblind, har museskader, lammelser, ADHD eller kognitive udfordringer generelt.

Derfor gør vi blandt andet vores bedste for at leve op til den fælles standard for tilgængelig web - WCAG 2.1. Denne standard kaldes i daglig tale EU's tilgængelighedsforordning.

Hvordan har i tænkt tilgængelighed ind i hjemmesiden?

Hjemmesiden er holdt så simpel så muligt. Der er anvendt et absolut minimum af grafik, ligesom der ikke findes forstyrrende billeder eller grafer. Der er anvendt tekst med tydelig kontrast, og siden kan betjenes både via pc, tablet eller mobiltelefon.


Hjemmesiden holdes derudover så vidt muligt fri for PDF-filer og andre dokumenter. Hvor de findes fungerer de som et visuelt supplement til information, man kan finde som almindelig tekst på hjemmesiden. Et eksempel kan være en brochure, der via tekst og et kort forklarer regler for sejlads med ikke-motoriserede fartøjer i hele Gudenåsystemet. Teksten fra folderen findes også som tekst på hjemmesiden, så man kan få læst teksten op.

Enkelte steder linkes der til ældre lovgivning, fx indscannede sider med regulativer som deres alder til trods stadig er gældende. I takt med at regulativerne revideres og gøres webtilgængelige, vil denne hjemmeside linke til de nye regulativer i stedet. De sejladsrelevante regler fra regulativerne findes dog på hjemmesiden i en form, der er webtilgængelig. Men hele den ældre regulativtekst er ikke. Har du behov for information fra regulativerne, så kan du kontakte Gudenåkomitéens Sekretariat på  51 44 49 43 eller via e-mail adressen makla@silkeborg.dk
 

Hvis du alligevel oplever, at hjemmesiden ikke er tilgængelig for dig – så sig til!

Uanset hvor stor umage man gør sig, vil der altid være noget, som man ikke har opdaget ikke fungerer optimalt for brugeren. Det ved du, hvis du er en af dem, der er udfordret på den digitale tilgængelighed.

Så hvis du oplever, at du har svært ved at bruge vores hjemmeside, så giv os besked.

Du kan skrive til koordinatoren i Gudenåkomitéens Sekretariat via mailadressen: makla@silkeborg.dk.

Du kan også vælge at ringe på mobiltelefonnummeret 51 44 49 43 i stedet for.

 

Du kan finde den lovpligtige webtilgængelighedserklæring for denne hjemmeside på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside - se i bunden af hjemmesiden.