Hvem kan få et fast bådnummer?

Alle, der sejler med et motordrevet fartøj i Gudenåsystemet, skal registreres i Gudenåkommunerns fælles motorbådsregister og føre et bådnummer. Der er to typer af registrering: 

En gæsteregistrering, til dem der gæste Gudenåsystmet kortvarigt og kan nøjes med føre en gæsteregistrering af 14 dages gyldighed. Og så en hjemmehørende registrering, som man kan få hvis man er er hjemmehørende i Gudenåsystemet. Det kaldes også for et fast bådnummer eller et permanent nummer.  

Hjemmehørende betyder i denne sammenhæng, at ansøger bor, har sommerhus eller fast liggeplads i Gudenåsystemet. En hjemmehørende motorbådsregistrering er gyldig i et år.

 

Skal jeg ansøge om et bådnummer hvert år?

Nej – det skal du ikke.

Når din ansøgning om registrering er godkendt, modtager du en registreringsattest og du er herefter inde i systemet indtil du aktivt siger, at du gerne vil ud af systemet.

Hvad du derimod skal hvert år, er at betale det årlige gebyr. Ellers er registreringen ikke gyldig.

Det koster 1000 kr. ikke at være registreret i Gudenåens bådregister, eller hvis registreringen ikke er gyldig.

 

Hvordan skal bådnummeret se ud?

Alle der ønsker at sejle på Gudenåsystemet med motordrevne fartøjer, skal have tilladelse hertil fra en af Gudenåkommunerne, og fartøjet skal have et registreringsnummer.

Motordrevne fartøjer inkluderer motorbåde, sejlbåde med påhængsmotor, robåde med påhængsmotor, elbåde og alle andre fartøjer, der benytter sig af motor til fremdrift.

Når ansøgningen og registrering af din båd er godkendt, modtager du en registreringsattest – dette er typisk en mail i din mailbox (hvis du har oplyst din e-mail adresse).

På registreringsattesten kan du se, hvilket registreringsnummer (bådnummer), du har fået tildelt.

Når du har fået nummeret tildelt, så du skal selv få lavet et skilt eller lign. med bådnummeret på, som skal monteres på begge sider af fartøjet. Skilte med registreringsnummer kan man få lavet bl.a. hos skiltemalere.
Registreringsnummeret skal placeres så tæt på forstavnen som muligt i begge sider, og det skal sættes på båden/påmales båden, inden fartøjet sættes i vandet.

Registreringsnummeret består af bogstaver og arabertal og de skal mindst 8 cm høje med en stregtykkelse på minimum 1 cm. Farven på bogstav og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på.

Vær opmærksom på, at registreringsnummeret skal til enhver tid holdes intakt, rent, letlæseligt og må ikke være tildækket under sejlads.

 

Hvor er min registreringsattest?

Har du en e-mail, så fremsender systemet automatisk ny registreringsattest til den e-mail adresse, du har angivet i registret.

Har du får slettet mailen med attesten fra din mailbox, kan du altid finde den i vores system. Du skal logge ind som bådejer med dit bådnummer og din pinkode. Der kommer et skema frem, og under dette skema er der en blå knap, der hedder "Registreringsattest". Den kan du trykke på og få adgang til din registreringsattest. Har du angivet en e-mailadresse kan du i stedet vælge at trykke på knappen "Gensend Attest" – så ender den automatisk i din indbakke.

Har du ingen e-mail, kan du kontakte din hjemkommune – de vil kunne genfremsende din attest med post til dig. Kontaktinformationer finder du i bunden af hjemmesiden

 

Jeg har solgt min båd

Din båd er registreret i Gudenåens motorbådsregister med et unikt registreringsnummer. Nummeret følger dig og ikke båden. Det betyder, at du skal tage stilling til, hvad der skal ske med nummeret, når du sælger båden til en person, der også skal sejle i Gudenåsystemet: vil du gerne beholde nummeret til en evt. ny båd eller vil du lade den nye ejer af din gamle båd få nummeret?

Hvis du vælger at beholde bådnummeret, så du kan sætte det på en ny båd, skal du gøre den nye ejer af din gamle båd opmærksom på, at han skal overmale nummeret og søge om et nyt på denne hjemmeside.

Derefter skal du logge ind på sejladspaagudenaaen.dk som ejer med dit bådnummer + din pinkode (som står på registreringsattesten). Her ændrer du informationerne om båden, så det passer til din nye båd. Husk at påføre den nye båd nummeret.

 

Hvis du lader den nye ejer af din gamle bådovertage nummeret, skal du gøre følgende:

Kontakt din kommune (find kontaktinformationer i bunden af hjemmesiden). Kommunen har behov for en e-mail eller andet skriftligt materiale fra dig, der fastslå, at du har solgt båden, kontaktinformationer til den nye ejer, og at det er i orden med dig, at registreringsnummeret fremadrettet bliver brugt at den nye ejer

Afmeld dig abonnementsservice, hvis du har tilmeldt dig denne.

Fortæl den nye ejer, at han/hun skal kontakte kommunen for at få ændret navn og andre personlige oplysninger tilknyttet registreringsnummeret. Sagsbehandleren fremsender herefter en ny registreringsattest til den nye ejer, der udover registreringsnummeret indeholder en unik pinkode. Herefter kan den nye ejer logge sin ind på sejladspaagudenaaen.dk og betale for registreringen/tilmelde båden til betalingsservice.

 

Jeg har købt en båd, der allerede har et nummer

Et registreringsnummer følger personen og ikke båden.  Derfor skal der ske en tilrettelse i registreringssystemet, hvis du har købt en båd med et registreringsnummer til Gudenåen.

Sælger skal kontakte sin kommune – de har brug for en e-mail eller andet skriftligt materiale, der fastslå, at sælger har solgt båden til dig, og at det er i orden med tidligere ejer, at registreringsnummeret nu bliver brugt af dig.

Du skal herefter kontakte din hjemkommune (en af de 7 Gudenåkommuner) for at få ændret navnet, som er tilknyttet registreringsnummeret samt øvrige persondata. Sagsbehandleren fremsender en ny registreringsattest til dig, der udover registreringsnummeret indeholder en unik pinkode. Herefter kan du logge ind på hjemmesiden som bådejer og betale for registreringen/tilmelde båden til betalingsservice.

Vær opmærksom på, om den forrige ejer har glemt at afmelde sig en evt. abonnementsordning.

 

Jeg har glemt min pinkode

Hvis du glemmer din pinkode, kan du genfinde den på din registreringsattest.

Kan du ikke finde din registreringsattest, kan du kontakte din kommune og oplyse dit bådnummer – så kan de både oplyse dig om pinkoden samt sende en ny registreringsattest.
Denne service er gratis.

Pinkoden kan du også genfinde i de beskeder, som du modtager fra os - f.eks. i forbindelse med en oplysning om en snarligt udløbende registrering.

 

Jeg vil afmelde min båd

Det er nemt at afmelde din båd. Du skal blot klikke på en blå knap kaldet ”afmeld”. Knappen er ikke her, da denne informationsside kan tilgås af alle.

Afmelding af en båd er personlig, og derfor skal du som bådejer logge ind på din båd. Log in oplysningerne er bådens registreringsnummer og din personlige pinkode – begge dele kan du finde på din registreringsattest, eller ved at kontakte din kommune vha. kontaktoplysningerne nederst på siden.

Når du er logget ind, skal du trykke på det første link i venstre side kaldet ”Se dine bådoplysninger – herunder afmelding”. Når du er logget ind, kan du se et skema med information om dig og din båd. Neden under dette skema finder du knappen ”Afmeld”. Tryk på den. Så kommer der en boks op, der spørger dig, om du er sikker på, at du vil afmelde din båd – her kan du vælge ”ok” eller ”annuller”.

Fortryder du, at du har afmeldt din båd, kan det sagtens gøres om. Kontakt din kommune, som vil fjerne afmeldingen for dig.