Din fartøjstype afgør hvilket isætningssted, du kan benytte

 

Motorbåde:

Via dette link finder du en oversigt over isætningssteder til motorbåde

 

Kanoer mm.:

Via dette link finder du en oversigt over isætningssteder til ikke - motoriserede fartøjer som kanoer, kajakker og andre lignende fartøjer 

 

 

Man må ikke gå i land alle steder

På kortet målrettet sejlende i kano, kajak og robåd er de offentligt tilgængelige landgangssteder markeret med et piktogram. Sejlende i kano, kajak og robåd må i søområdet ml. Ry og Silkeborg derudover anvende Brosamarbejdets broer til landgang og fortøjning - broerne er tydeligt mærkede med grønne skilte. Gør plads til de større både ved at trække dit fartøj på land, eller fortøje det helt inde ved søbredden.

Sejler man i motorbåd, kan man typisk gå i land ved marinaerne. Medlemmer af Brosamarbejdet kan i søområdet ml. Ry og Silkeborg også benytte Brosamarbejdets broer – læs mere på brosamarbejdets hjemmeside via dette link: www.brosamarbejdet.dk