Man kan sejle med ikke-motoriserede fartøjer hele vejen fra Tørring til Randers, hvor sejlads er tilladt

Der er flere spæringer/overbæringer i Gudenåsystemet. De kan passeres med almindelige kanoer/kajakker. Er du i tvivl om dit ikke-motoriserede fartøj er for stort til at kunne passere, kan du kontakte den relevante Gudenåkommune via kontaktinformationerne i bunden af hjemmesiden. 

Der gælder særlige regler, hvis dit ikke-motoriserede fartøj er f.eks. en tømmerflåde, saunabåd eller lignende. Sejlads med sådanne fartøjstyper kræver kommunal tilladelse. Desuden er der særlige regler for motor for sejl. Læs via dette link om sejlads med andre fartøjstyper i Gudenåsystemet 

 

Der er forskel på reglerne for ikke-motoriseret sejlads alt efter hvor du sejler

Dette afsnit omhandler sejlads med almindelige ikke-motoriserde fartøjstyper som kanoer, kajakker mm.

Gudenåsystemet er rent sejladsmæssigtinddelt i to dele: Gudenåens sydligste del (fra Tørring til Klostermølle) er underlagt flere restriktioner (A). Der er langt færre restriktioner i resten af Gudenåsystemet frem til Randers Fjord (B). 


A: Gudenåens sydligste del (fra Tørring til Klostermølle)

På strækningen Tørring-Klostermølle er der restriktioner på, hvad man må sejle i og hvornår man må sejle.


På strækningen Tørring-Klostermølle må der kun sejles hvis:

  • Fartøjet ikke benytter motor – heller ikke elmotor

  • Fartøjer ikke benytter sejl

  • Man sejler med strømmen (Vestbirksøerne undtaget)

  • Sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18

  • Gruppesejlads forgår med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder

  • Der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker (SUPS sidestilles dog med disse fartøjstyper)

  • På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man sejle med alle typer kano og kajak samt robåde uden motor. Her er der heller ikke nævnte antalsbegrænsninger og man må sejle uden for tidsrummet 8-18. 

 

Sejladsen skal desuden registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørende sejlads eller gæstesejlads.


Læs via dette link mere om udlejningssejlads i hele Gudenåsystemet

Læs via dette link mere om hjemmehørende sejlads (kun gældende for strækningen Tørring-Klostermølle

Læs via dette link mere om gæstesejlads (gæstemærkeordningen for folk, der sejler i deres egne fartøjer, er kun gældende for strækningen Tørring-Klostermølle)

 

 B: Resten af Gudenåsystemet frem til Randers Fjord

Sejlads med ikke-motoriserede fartøjer er i resten af Gudenåsystemet ikke underlagt de samme restiktioner som på Gudenåens sydligste del.

Der er således ikke krav om, at registrere sit ikke-motoriserede fartøj som hjemmehørende, og der eksisterer ikke en gæstemærkeordning.