Administration

Administration af handel på denne side (www.sejladspaagudenaaen.dk) varetages af Gudenåkomitéens sekretariat. 

Kontaktinformation findes på Gudenåkomitéens hjemmeside.


Betaling

I online-shoppen kan der betales med Dankort, Visa Dankort og eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB og American Express. Gudenåkomitéen anvender QuickPay til at gennemføre betalingstransaktioner. Brug af Dankort og kreditkort er derfor sikker og godkendt af NETS.  

Ved betaling på hjemmesiden har Gudenåkomitéen ikke adgang til dine kreditkortoplysninger. De håndteres udelukkende af QuickPay. Betalingen sker via en sikker forbindelse (SSL). Oplysningerne, som indtastes, bliver krypteret og kunden er den eneste, der kan læse oplysningerne. Ved betaling reserveres betalingen indtil handlen er godkendt af administrationen.  

Betalingen trækkes først fra din konto ved godkendelse. Ved betaling for gæstenummer trækkes beløbet øjeblikkeligt.


Abonnement (ikke relevant for gæstenumre)

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Gudenåkomitéen må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (årlig), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag, før en ny betalingsperiode begynder. Gudenåkomitéen er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet (200 DKR) for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. 


Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved registrering af båden. 

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Gudenåkomitéen eller af kunden. Opsigelse kan ske med mindst 14 dages varsel til udgangen af en betalingsperiode. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via register login. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. 

 Du kan logge ind via siden "Ejer Login" ved at klikke her.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse, og kan ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af året. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved registrering.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.


Pris og gyldighed

Gebyret for registrering af fartøjer hvor bådejer har tilknytning til Gudenåsystemet er på 200 DKR årligt og registreringen er gyldig i 12 måneder fra den dato hvor administrationen godkendte registreringen. Ved genregistrering kan der betales op til 2 måneder forud for gyldighedsperiodens udløb, og i så fald vil gyldighedsperioden blive forlænget 1 år fra udløbsdato. 

Et gæstenummer koster 75 DKR og er gyldigt i 14 dage.


Leveringsomkostninger

Leveringsomkostninger ved levering med almindelig post afholdes af Gudenåkomiteen eller den kommune som behandler ansøgningen.

Levering

Handel der er godkendt af administrationen leveres snarest og inden 8 dage.


Fortrydelsesret

Kunden har normalt fortrydelsesret ved handel over internettet i henhold til Fjernsalgsdirektivet og Forbrugeraftaleloven. Det indebærer at borgeren kan levere det bestilte produkt retur inden 14 dage uden begrundelse, med mindre det drejer sig om et produkt der er tilpasset den enkelte kunde. Da bådregistreringer er datoafhængige kan de IKKE leveres tilbage til Gudenåkomitéen.  


Ansvar

Gudenåkomitéen har ikke erstatningsansvar ved bortkomst, tyveri eller lignende. 
Gudenåkomitéen påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, indirekte skader og fejl medmindre disse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed. 

Såfremt man modtager en "beskadiget vare" købt via sejladspaagudenaaen.dk, skal man omgående rette henvendelse til den kommune, som man har ansøgt hos.