Hvad bruges bådregistret til?

Registret et vigtigt værktøj for politiet og andre myndigheder, idet ejere af fartøjer hurtigt kan findes. Det kan f.eks. være i forbindelse med løsrevne både, tyveri m.v. Desuden skal registret fremover bruges til at danne overblik over antallet af motorbåde i Gudenåsystemet.

 

Hvorfor skal der betales gebyr for bådregistrering?

Gebyret er indført for dække kommunernes omkostninger ved at administrere bådregistret, og for at sikre at bådregistret er opdateret og validt. Der var et et stort behov for at få ryddet op i registret, som indeholdte tusindvis af gamle registreringer af både, som ikke længere anvendtes eller var blevet solgte. Ved at indføre en årlig genregistreringspligt sikres, at alle registrets oplysninger er valide.

 

Hvor findes hjemmel til indførsel af gebyr for bådregistrering?

Kommunerne har hjemmel til at indføre gebyr for bådregistrering jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 148 af 24. februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen.

Du kan læse notat om hjemlen ved at klikke her (pdf).

Denne PDF er ikke tilgængelige i henhold til loven om webtilgængelighed. Har du spørgsmål til dokumenternes indhold, er du velkommen til at kontakte Gudenåkomitéens koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen på tlf. 51 44 49 43 eller e-mail: makla@silkeborg.dk

 

Hvordan har Gudenå-kommunerne informeret om indførsel af gebyr for bådregistrering?

Kommunerne har orienteret om indførsel af regler om genregistrering ved hjælp af annoncer i lokalaviserne, opsætning af plancher ved isætningssteder og bådlaug og ved fremsendelse af orienteringsbrev til visse bådejere. Det har ikke været muligt at fremsende orienteringsbrev til alle bådejere i registret som indeholdt mange tusind registreringer, hvoraf langt størstedelen ikke længere var aktive.

 

Skal alle betale registreringsgebyr?

Nej, der er undtagelser.

Sejler du erhvervsmæssigt (fx forskningsfartøj o.l.), kan man få en gebyrfri registrering - dvs. båden skal føre et nummer, men der betales ikke det årlige registreringsgebyr herfor. Kontakt din kommune via kontaktinformationer nedest på hjemmesiden for information herom.

Fartøjer som udelukkende sejler nedstrøms Randers Bro skal efter aftale med Randers Kommune lade sig gebyrfrit registrere i Gudenåens bådregister.

Sejldrevne og hånddrevne fartøjer skal ikke registreres i systemet.

 

Hvor på Gudenåen slutter pligten til at være registret?

Pligten til registrering i Gudenåens bådregister ophører ved Randers Bro. Det vil sige, at sejles det kun fra Randers Bro og ud i fjorden, er der ikke registreringspligt.