På strækningen fra Tørring til Klostermølle (dvs. Gudenåen frem til Mossø) skal sejladsen registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørendesejlads eller gæstesejlads  - og gæstesejlads kræver et adgangstegn i form af et gæstenummer (også kaldet gæstemærke).

Ikke alle behøver at købe et gæstenummer/gæstemærke for at sejle på strækningen Tørring til Klostermølle - læs herunder, om du behøver et og hvordan du køber dit gæstemærke:

 

Hvem skal købe et gæstemærke?

Folk, der gæster Gudenåen sydlige strækning og selv medbringer fartøj. Vil du sejle på strækningen Tørring-Klostermølle med dit eget eller lånte ikke-motoriserede fartøj (kano, kajak eller SUP), og du ikke hører under hjemmehørendeordningen, så skal du købe et gæstemærke. 

Hvem skal IKKE købe et gæstemærke?

Folk i fartøjer lejet af en godkendt udlejer. Hvis fartøjet, der skal sejle på strækningen Tørring-Klostermølle lejes fra en godkendt udlejer, fås adgangstegnet som led i kontraktindgåelsen og du skal ikke foretage dig yderligere. Sejladsen registreres af udlejeren som udlejningssejlads. 

Folk i eget, hjemmehørende fartøj. Hvis dit fartøj er registret som hjemmehørende på denne strækning og du må føre fartøjet ifølge denne ordning, så skal du heller ikke købe et gæstemærke, da fartøjet allerede er kommunalt registreret og har et hjemmehørende-mærke på.
Læs via dette link mere om hjemmehørendeordningen 

 

Gæstemærkets pris, varighed og placering 

Et gæstemærke koster 75 kr.

Du skal benytte 1 gæstemærke pr. fartøj

Et gæstemærke er gyldigt i 5 dage

Et gæstemærke kan kun benyttes i perioden 16. juni til 31. december i tidsrummet 8 - 18

Gæstemærket skal påsættes det ikke-motoriserede fartøj inden sejladsen påbegyndes.

  

Der sælges max 50 gæstemærker pr. uge

Der er et loft over hvor meget gæstesejlads, der må være. Er der udsolgt i en uge er det ikke muligt at komme afsted i den uge.

Der er ikke noget loft over hvor mange af de 50 ugenlige gæstemærker du må købe. Bemærk dog, at pengene ikke gives retur for ubrugte gæstemærker.

Køb dit gæstemærke her

Salget af gæstemærker sker elektronisk via en dedikeret hjemmeside til gæstesejlads på strækningen Tørring til Klostermølle  - gaeste.sejladspaagudenaaen.dk

KLIK HER FOR AT KØBE GÆSTEMÆRKE TIL IKKE-MOTORISERET SEJLADS PÅ STRÆKNINGEN TØRRING TIL KLOSTERMØLLE

 

 

Skal jeg have et gæstemærke, hvis jeg vil sejle andre steder i Gudenåsystemet end strækningen Tørring- Klostermølle med et ikke-motoriseret fartøj?

Nej - nord for Mossø kan (der hvor sejlads er tilladt) sejles uden tilladelse eller gæstemærke i kano, kajak og robåd og lignende ikke-motoriserede fartøjer. 

Vær dog opmærksom på, at tømmerflåder og lign. fartøjer altid kræver altid kommunal tilladelse og dette gælder uanset om fartøjet har motor eller ej - læs via dette link mere om tilladelser til andre fartøjstyper

 

 


 

Sælige forhold gør sig gældende for sejlads på strækningen fra Tørring til Klostermølle.

Når man sejler i Gudenåsystemet skal gældende lovgivning overholdes. Man er som sejlende forpligtet til at sætte sig ind i reglerne for ens færdsel på vandet. Via dette link kan du læse om sejladsreglerne for sejlende i ikke-motoriserede fartøjer i Gudenåsystemet.
Vær opmærksom på, at der kan eksistere lokale regler eller anden lovgivning, der regulerer hvad man må på Gudenåen f.eks. fiskerilovgivning, miljølovgivning.

 

På strækningen Tørring-Klostermølle gælder desuden, at der kun må sejles hvis:

Fartøjet ikke benytter motor – heller ikke elmotor.

Fartøjet ikke føres ved sejl

Man sejler med strømmen (Vestbirksøerne undtaget).

Sejladsen foregår i perioden 16. juni til 31. december og i tidsrummet 8-18.

Gruppesejlads forgår med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder.

Der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker, eller SUPS som sidestilles med disse fartøjstyper.

På Naldal Sø og Vestbirk Sø må man udover nævnte fartøjstyper dog også sejle med robåd.

 


Vær opmærksom på, at det koster 50 kr. at isætte sit fartøj ved Tørring Camping (betales til campingladsen).