Din fartøjstype afgør hvilket isætningssted, du kan benytte

 

Motorbåde:

Via dette link finder du en oversigt over isætningssteder til motorbåde

 

Kanoer mm.:

Via dette link finder du en oversigt over isætningssteder til ikke - motoriserede fartøjer som kanoer, kajakker og andre lignende fartøjer