Velkommen!

Denne log-in side er til de allerede godkendte udlejere i Gudenåsystemet. 

Hvis du gerne vil være udlejer i Gudenåsystemet, skal du over på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads” for at finde det materiale, du skal udfylde.  Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017 og frem

 

Udlejerne logger ind via dette link - og indtaste deres udlejernummer og unikke kodeord. Det er muligt at være logget på systemet med flere brugere (op til 5) fra samme virksomhed på samme tid.

Er dette bortkommet, eller man har spørgsmål til  siden, dens anvendelse eller indberetning af sejlads generelt - kontakt koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt Kjeldahl Lassen (makla@silkeborg.dk; 51 44 49 43)

 

Når i er logget ind, kan i benyttes siden til 2 ting:

1) Registrering af udlejningssejlads.

Udlejeren skal indberette ethvert langturslejemål elektronisk. Indberetningen senest ske den sidste kalenderdag i følgende måneder; juni, august og oktober.

"Skanderborg" er en station, der kan vælges på listen - den dækker som i den tidligere indberetningssystemet stationerne i Skanderborg Sø. Opbygningen er valgt bibevaret af kommunerne grundet indberetningssystemets oprindelige sammensætning (statistik).

2) Adgang til puljen af sejldage – skal benyttes hvis udlejningssejladsen starter på strækningen Tørring-Klostermølle.

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Det er Gudenåkomitéen, der råder over og administrerer puljeordningen med sejldage på strækningen Tørring til Klostermølle.

  

Sejladsen på strækningen Tørring-Klostermølle reguleres elektronisk via en pulje på 9615 årlige sejldage – denne kaldes i daglig tale for ”GudenåSkyen”.

 

Udover den årlige pulje på 9615 sejldage, gør følgende forhold sig gældende:

  • fra Tørring må der højst startes 110 fartøjer pr. dag
  • fra strækningen Tørring - Klostermølle må der på én gang højst være startet 260 udlejningsfartøjer.

 

Det er kun muligt at udnytte sin koncession på strækingen Tørring-Klostermølle, såfremt der er ledige sejldage.

 

Hvis i ikke pga centralt systemnedbrud kan anvende GudenåSkyen til at sende kunden ud på stræknigen Tørring -Klostermølle, har i mulighed for at udfylde et tomt adgangstegn, og få kunden afsted. Skriv så hurtigt så muligt herefter om hændelsen i dit dokumentskab, vedhæft det anvendte adgangstegn, og indrapporter sejladsen.

 

Vær opmærksom på, at du skal have opdaterede browserversioner for at kunne benytte GudenåSkyen. For at kunne tilgå og anvende GudenåSkyen korrekt, stilles der visse krav til IT udstyret. IT firmaet bag GudenåSkyen oplister følgende krav:

  • Styresystemer desktop: Windows, MAC´s nyere styresystemer
  • Styresystemer tablets/smartphones: iOS og Android
  • Browsere desktop: Firefox, Chrome, Edge, IE10+, evt. Safari
  • Browsere tablets/smartphones: Chrome​, Safari, samt devicets indbyggede

 

Ferieoversigt 2021

Sekretariatet dækkes mht GudenåSkyen og IT-ordningen til salg af gæstemærker i uge 28 - 30 af Maibritt Langfeldt Sørensen (mals@silkeborg.dk; 89 79 14 48) og i uge 31 af Bo Riis (bri@horsens.dk; 51 44 07 37).