Velkommen!

Denne log-in side er til de allerede godkendte udlejere i Gudenåsystemet. 

Hvis du gerne vil være udlejer i Gudenåsystemet, skal du over på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet ”udlejningssejlads” for at finde det materiale, du skal udfylde.  Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelsesordningen for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017 og frem

 

Udlejerne logger ind via dette link - og indtaste deres udlejernummer og unikke kodeord. Det er muligt at være logget på systemet med flere brugere (op til 5) fra samme virksomhed på samme tid.

Er dette bortkommet, eller man har spørgsmål til  siden, dens anvendelse eller indberetning af sejlads generelt - kontakt koordinator i Gudenåkomitéens Sekretariat, Majbritt Kjeldahl Lassen (makla@silkeborg.dk; 51 44 49 43)

 

Når i er logget ind, kan i benyttes siden til 2 ting:

1) Registrering af udlejningssejlads.

Udlejeren skal indberette ethvert langturslejemål elektronisk. Indberetningen senest ske den sidste kalenderdag i følgende måneder; juni, august og oktober.

"Skanderborg" er en station, der kan vælges på listen - den dækker som i den tidligere indberetningssystemet stationerne i Skanderborg Sø. Opbygningen er valgt bibevaret af kommunerne grundet indberetningssystemets oprindelige sammensætning (statistik).

2) Adgang til puljen af sejldage – skal benyttes hvis udlejningssejladsen starter på strækningen Tørring-Klostermølle.

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed loft over hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Det er Gudenåkomitéen, der råder over og administrerer puljeordningen med sejldage på strækningen Tørring til Klostermølle.

  

Sejladsen på strækningen Tørring-Klostermølle reguleres elektronisk via en pulje på 9615 årlige sejldage – denne kaldes i daglig tale for ”GudenåSkyen”.

 

Udover den årlige pulje på 9615 sejldage, gør følgende forhold sig gældende:

  • fra Tørring må der højst startes 110 fartøjer pr. dag
  • fra strækningen Tørring - Klostermølle må der på én gang højst være startet 260 udlejningsfartøjer.

 

Det er kun muligt at udnytte sin koncession på strækingen Tørring-Klostermølle, såfremt der er ledige sejldage.

 

Hvis i ikke pga centralt systemnedbrud kan anvende GudenåSkyen til at sende kunden ud på stræknigen Tørring -Klostermølle, har i mulighed for at udfylde et tomt adgangstegn, og få kunden afsted. Skriv så hurtigt så muligt herefter om hændelsen i dit dokumentskab, vedhæft det anvendte adgangstegn, og indrapporter sejladsen.

 

Vær opmærksom på, at du skal have opdaterede browserversioner for at kunne benytte GudenåSkyen. For at kunne tilgå og anvende GudenåSkyen korrekt, stilles der visse krav til IT udstyret. IT firmaet bag GudenåSkyen oplister følgende krav:

  • Styresystemer desktop: Windows, MAC´s nyere styresystemer
  • Styresystemer tablets/smartphones: iOS og Android
  • Browsere desktop: Firefox, Chrome, Edge, IE10+, evt. Safari
  • Browsere tablets/smartphones: Chrome​, Safari, samt devicets indbyggede

 

CORONA-info: Information om primitive pladser i Gudenåkommunerne

Sekretariatet har forespurgt Gudenåkommunerne hvordan Corona påvirker anvendelse af de primitive teltpladser. Svarene for hvordan situationen ser ud lige nu ses herunder. Informationerne vil blive ændret i takt med at det meldes ud fra kommunerne. Sidste opdatering: 13. maj 2020.

Hedensted kommune:

Offentlige toiletter er indtil videre lukket efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.


Horsens Kommune:

Bredvadmølle Rasteplads:
Toilettet er pt. lukket, og det er pt. uvist om det bliver åbnet til sejladssæsonen fra den 16. juni på strækningen Tørring-Klostermølle.

Vestbirk Vandkraftværk:
Toiletterne holdes pt. lukket

Voervadsbro Teltplads: Som det ser ud lige nu, vil vi prøve om vi kan have Voervadsbro Teltplads åbent fra den 16. juni.

 

Naturstyrelsen (NST):

NST åbner alle toiletter på shelterpladser og kanolejrpladser i løbet af uge. De åbnes i løbet af uge 20 - alle forventes af være åbne fra og med uge 21.

Eneste undtagelse er det store toilet ved Klostermølle.
NST er ved at få ombygget funktionen af det. Det skulle gerne være klar til åen og pladsen åbner 15.6.
Indtil da henvises der til toilettet oppe ved traktorgaragen/ grillhuset.

 

Skanderborg Kommune:

Toiletterne er åbne.
 
Skimminghøj: kanolejrpladsen på Skimminghøj åbner d. 15. maj. Toiletbygningen vil være åbnet fra den 1. maj


Silkeborg kommune:

Silkeborg kommune åbner nu alle kommunale toiletter.

Shelters åbner i samme takt som toiletterne. Og ved Shelters vil der være skiltet med forholdsregler i forhold til COVID-19.


Viborg Kommune:

Toiletterne er åbne


Favrskov Kommune:

På Dannebrogpladsen er toiletfaciliteterne pt ikke opsat. De kommer forhåbentlig op i uge 20.


Randers Kommune:

Fladbro - toilettet er åbent (bemanding)

Stevnstrup - toilettet er åbent

Johannesberg - afventer afklaring

Langå marina - toilettet er åbent